Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie

z dnia 20 stycznia  2023 r.  w sprawie rekrutacji dzieci 

do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy I

w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie informuje, że rekrutacja: do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO – dzieci z roczników: 2018 (pięciolatki), 2019 (czterolatki), 2020 (trzylatki), oraz do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dzieci z rocznika: 2017 (sześciolatki), prowadzona jest w terminach określonych w zarządzeniu nr 2/2023 Wójta Gminy Bedlno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bedlno jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (Załącznik nr 1 do w/w zarządzenia)

rozpoczyna się z dniem 06.02.2023 r., a zakończy z dniem 09.03.2023 r.

W tym terminie prosimy o składanie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie na rok szkolny 2023/2024
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie na rok szkolny 2023/2024

W/w dokumenty należy składać osobiście, zostawiając w sekretariacie szkoły lub skan  przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły www.spbedlno.d2.pl w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły. 

Do punktu/oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno, w tym w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie. 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm) oraz załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20.01.2023 r.

Edyta Brzozowska

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie  

 

Poniżej linki do pobrania wniosku :  

- oddział przedszkolny/punkt przedszkolny

 

https://docs.google.com/document/d/1_-OiS5H4klQc_scvL2oaqjgzHUlEVuvk/edit?usp=sharing&ouid=111882348829873061924&rtpof=true&sd=true

 - klasa I

                                                                                                                                                                                                                

https://docs.google.com/document/d/1K4A6Uwd5_l4TtALoSGkGKMSpmvEMdYas/edit?usp=sharing&ouid=111882348829873061924&rtpof=true&sd=true

 

Zaświadczenie

https://docs.google.com/document/d/1yzqml-VrgpP8qelR984v6A4YshrkkZiX/edit?usp=sharing&ouid=111882348829873061924&rtpof=true&sd=true