PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILKATYCZNY

SZKOŁY PODSRAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BEDLNIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

>>> PLIK DO POBRANIA <<<

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bedlnie

dokument PDF do pobrania