foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bedlnie

w roku szkolnym 2020/2021

 

p. Małgorzata Berczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców

p. Karolina Rzeźnicka - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

p. Joanna Kazimierczak - skarbnik Rady Rodziców

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.