foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bedlnie

w roku szkolnym 2022/2023

 

PRZEWODNICZĄCA Rady Rodziców - p. Agnieszka Kubiak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ Rady Rodziców - Martyna Wasia

 SEKRETARZ - Monika Sikora

SKARBNIK Rady Rodziców - Agnieszka Stasiak

CZŁONKOWIE:

p. Nina Adamiak

p. Martyna Rybińska

p. Ewelina Fyszel

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.