Rada Rodziców
Punktu Przedszkolnego "B"
Przy Szkole Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Bedlnie
Grupa "SÓWKI"
w roku szkolnym 2023/2024


 

PRZEWODNICZĄCA -    p. Anna Kapusta

ZASTĘPCA -        p. Katarzyna Szymańska

SKARBNIK -                     p. Marika Czajka  

 

ifx0e5f536d8fcdfd4a RR

Projekt „Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno” złożony przez Gminę Bedlno do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 19.04.2022 przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu i z sumą 138 punktów znalazł się na trzecim miejscu listy.

dsp.jpg

Oznacza to, że Gmina Bedlno w ramach projektu pozyskała 510 000, 00 zł dofinansowania na utworzenie, wyposażenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bedlnie. Dofinansowaniem objęte jest utworzenie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych.

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej dla realizacji edukacji przedszkolnej w obiekcie Szkoły w Bedlnie.

 

IMG 20220615 111018355

Góra Grosza to akcja, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Korzyści z uczestnictwa przedszkola w akcji:

Efekt wychowawczy — uświadomienie dzieciom, że oddając, chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
Efekt integracyjny — możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
Efekt prestiżowy — możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

dzień dziecka 22 2

Dzień Dziecka to święto, które uwielbiają wszystkie dzieci, te małe i te duże. To dzień pełen uśmiechów, zabawy, niespodzianek, radości i wielu niezapomnianych wrażeń! W Naszym Przedszkolu tego dnia również nie zabrakło atrakcji. Były tańce, pyszne lody i poczęstunek przygotowany przez rodziców, kolorowe balony, wesołe pomalowane buźki i bańki mydlane. To był wspaniały dzień, co można zobaczyć na zdjęciach poniżej.

dzień dziecka 22

IMG 20220509 104651885 HDR

9 maja dzieci z Punktu Przedszkolnego wyruszyły na wycieczkę do Zagrody Bednarza. Podczas warsztatów dzieci zostały zapoznane z zabawkami dawnej wsi, wykonały samodzielnie lalki z sitowia, które zabrały na pamiątkę do domów. Następnie cofnęły się w czasie i zobaczyły, jak wyglądały dawne maszyny i urządzenia. Dzieci mogły również podziwiać warsztaty bednarstwa tradycyjnego — składanie wiaderka z klepek i obręczy. Brały udział w pokazie wyrabiania lizaków w dawnych formach. Dużo wysiłku przedszkolaki włożyły w ubijanie masła w "kierzynce", które później ze smakiem zjadły na pysznym, wiejskim chlebie. Nie mniej sił potrzebowały do prania w balach. Podczas wycieczki panowała miła atmosfera. Pogoda dopisała, dzieci wróciły zadowolone, pełne wrażeń i bogate w nowe doświadczenia.