foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

IMG 20220615 111018355

Góra Grosza to akcja, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Korzyści z uczestnictwa przedszkola w akcji:

Efekt wychowawczy — uświadomienie dzieciom, że oddając, chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
Efekt integracyjny — możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
Efekt prestiżowy — możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.