rpd 1 of 18.50 - 10.15 - schodzenie się dzieci, stwarzanie warunkw do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy indywidualne  i w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, prace porządkowe  w sali ,ćwiczenia poranne;

10.15 - 10.30 - przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe;

10.30 - 11.00 - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie sie przy stole;

11.00 - 12.00 - zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych w oparciu o podstawę programową ,, Kocham przedszkole";

12.00 -  14.00 (w poniedziałki do 14.10) - w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu (spacery), praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym  i wychowawczym, zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci;

 

8.50 - 9.20 -  język angielski ( wtorek, piątek)

8.50 - 9.20 - religia (środa  czwartek)