foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bedlnie jest pani mgr Ewa Kowalska

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą następujący nauczyciele:

mgr Magdalena Wawrzyńska - wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Krystyna Kaba - nauczanie wczesnoszkolne

mgr Renata Golis - nauczanie wczesnoszkolne

mgr Jolanta Lewandowska - nauczanie wczesnoszkolne

mgr Beata Adamiak - język polski, historia, edukacja dla bezpieczeństwa

dr Olga Wiczyńska - język polski, doradztwo zawodowe

mgr Eliza Gajewska - język angielski

mgr Kamil Gałązka - wychowanie fizyczne

mgr Wioletta Jarzyńska - język niemiecki

mgr Sylwia Jedlińska - język angielski

mgr Elżbieta Kaźmierczak - nauczyciel wspomagający

mgr Krzysztof Lewandowski - matematyka, zajęcia techniczne

mgr Alicja Olejniczak - fizyka, chemia, informatyka

mgr Jadwiga Wasilewska - muzyka, religia

mgr Rafał Kadziak - informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Elżbieta Banasiak - historia, wiedza o społeczeństwie, wych. do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Prośniewska - plastyka

mgr Katarzyna Mikołajczyk - Żurawik - terapia psychologiczna

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.