foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Terminy rekrutacyjne w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej

im Św. Jana Pawła II w Bedlnie

w roku przedszkolnym 2021/2022

na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Bedlno

 z dnia 28 stycznia 2021 r.

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego od 01.03-15.03.2021r.
  2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków do 22.03.2021r.
  3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – podanie do publicznej informacji do 29 marca 2021r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica woli pisemnego oświadczenia do 07.04.2021r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 09.04.2021r.

rekrutacja

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie

z dnia 10 lutego  2021 r.  w sprawie rekrutacji dzieci

do punktu przedszkolnego oraz do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie informuje, że rekrutacja: do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO – dzieci z roczników: 2016 (pięciolatki), 2017 (czterolatki), 2018 (trzylatki), oraz do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dzieci z rocznika: 2015 (sześciolatki), prowadzona jest w terminach określonych w zarządzeniu nr 7/2021 Wójta Gminy Bedlno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bedlno jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (Załącznik nr 1 do w/w zarządzenia)

rozpoczyna się z dniem 01.03.2021 r., a zakończy z dniem 15.03.2021 r.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie rekrutacji

rekrutacjaop

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

 Nabór rozpoczyna się z dniem 01.03.2021 r., a zakończy z dniem 15.03.2021 r.

 WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Stąd możesz pobrać: 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDLNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dane kontaktowe:

Sekretariat szkoły : (24) 282 13 48

rekrutacjapp

 na rok szkolny 2021/2022

 Druk wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola oraz deklaracje kontynuacji uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-16:00

WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. JANA PAWŁA II W BEDLNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Baw, ucz się i rośnij z Nami!

Serdecznie zapraszamy! :)

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.