Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I 

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie

na rok szkolny 2023/2024

 1. Adamski Antoni
 2. Adamski Tymon
 3. Domańska Maja
 4. Kaźmierczak Jakub
 5. Kozłowska Hanna
 6. Kozłowski Ignacy
 7. Kubaczyk Małgorzata
 8. Mikurenda Małgorzata
 9. Orcholski Jakub
 10. Patryarsz Alicja Bożena
 11. Rabiński Marcel
 12. Sałata Oliwier
 13. Sikora Alicja
 14. Skierski Antoni
 15. Starosta Jan
 16. Stasiak Kornelia
 17. Stępień Emilia
 18. Witkowska Alicja
 19. Younas Mariam
 20. Zając Franciszek
 21. Żuchowski Marcel Robert

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji: Renata Golis
Członek Komisji: Krystyna Kaba
Członek Komisji: Jolanta Lewandowska