foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

01.06.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobrazy świata-powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia

1. Przypomnij pojęcia: tajga, tundra, step, sawanna, klimatogram.
2. Wykonaj ustnie: zadania ze str. 168-169. Nie przysyłamy.

W przyszłym tygodniu (8 czerwca) o godz. 10.00 wysyłam kartę pracy z działu ,,Krajobrazy świata". Czas na rozwiązanie 45 minut. Praca na ocenę.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.