foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 04.06.20 (czwartek)

Temat lekcji: Kraje europejskie – podsumowanie wiadomości i umiejętności.

1. Oceń sytuację demograficzną Europy.
2. Podaj przykład państwa Europy Południowej, wskazując
na zależność rozwoju turystyki od środowiska przyrodniczego.
3. Wyszukaj potrawy charakterystyczne dla danego kraju np. dla Węgier.
Praca dla ucznia (wykonaj ustnie) punkty pod tematem (od 1-3).

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.