foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

uzaleznienia 1 of 1 2

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w naszej szkole odbył się apel, na którym uczennice z klasy VII przedstawiły informacje dotyczące uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotynizm).  Uczniowie naszej szkoły zapoznali się z prezentacja multimedialną dotyczącą uzależnień. Na korytarzu szkolnym można obejrzeć wystawę prac plakatów -,,Uzależnienia -nie! Nie biorę, nie palę, nie piję – jestem trendy…” Akcją zajmowali się opiekunowie PCK: p. E. Prośniewska i p. E. Starosta-Karolewska.

uzaleznienia 1 of 1

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.