foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku  zaprasza

do udziału w X  edycji  programu ornitologicznego Ligi Ochrony Przyrody p. t.

POZWÓLMY PTAKOM MIESZKAĆ OBOK NAS

Celem programu jest:

  • poznanie gatunków ptaków i ich siedlisk,
  • zwrócenie uwagi na zagrożenia gatunków ptaków,
  • edukacja ekologiczna w zakresie potrzeby zapewnienia ochrony  siedlisk  ptaków ( miejsc gniazdowania, odpoczynku i noclegu), 
  • zapoznanie z formami ochrony ptaków w Polsce.

                                                                                                          

W ramach realizacji programu ogłaszamy konkurs dla dzieci i młodzieży

na temat ”Mój ulubiony ptak”

 

Cele konkursu określone są w programie powyżej.

Regulamin konkursu

Forma prac:

  1. Plastyczna - technika dowolna, z wyjątkiem prac przestrzennych, format A4. 
  2. Fotograficzna- własne zdjęcia w formacie 20x30 cm.

Prace konkursowe  powinny przedstawiać  sylwetkę jednego  ptaka

Do prac plastycznych  i fotograficznych  należy załączyć opis zawierający  następujące dane: gatunek ptaka oraz miejsce występowania, data wykonania zdjęcia, informacje o autorze, wiek autora, nazwa szkoły, opiekun merytoryczny, dane kontaktowe.

Autor prac  (w przypadku niepełnoletnich - rodzic lub opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1). Autor  prac wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów konkursu wszystkich nadesłanych prac, w dowolnym czasie i formie, dla celów promocji konkursu i Ligi Ochrony Przyrody.

Prace prosimy  składać w Oddziałach LOP, którym podlega placówka, w terminie i miejscu uzgodnionym z Prezesem Oddziału.

 Termin  składania  prac konkursowych do dnia  26 października 2018 r.

Do prac należy  załączyć uzupełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1),  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) pozostaje u nauczyciela.

 Z jednej placówki można nadesłać  maksymalnie 5 prac w każdej kategorii konkursu.

Prace konkursowe z Oddziału Powiatowego i Miejskiego LOP w Płocku należy złożyć lub przesłać w wyznaczonym terminie na adres:

Liga Ochrony Przyrody Okręg  w Płocku, ul. Misjonarska 22 lok. 6 A,  09-402 Płock, (skrytka pocztowa 152)

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach prac w każdej grupie wiekowej:

a) prace dzieci w wieku przedszkolnym, 

b) prace uczniów kl. I – III, 

c) prace uczniów kl. IV – VI,

d)  prace uczniów kl. VII- VIII i gimnazjum,

e)   prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prace konkursowe, po ich ocenie, staną się własnością Zarządu Okręgu  Ligi Ochrony Przyrody w Płocku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ptaki potrzebują naszej pomocy!

ORGANIZATORZY 

                        

                                                                                                                                           

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.