foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 7

data: 19.06.

Temat: Proszę płacić – ćwiczenia leksykalne

1. Słownictwo:

zahlen – płacić wyrazy częstotliwości:

bezahlen – zapłacić immer - zawsze

mit der Kreditkarte – kartą kredytową oft - często

bar – gotówką nicht so oft – niezbyt często

mit der Bankkarte – kartą bankową selten - rzadko

mit der Smartphone – smartfonem nie - nigdy

im Internet kaufen – kupować w internecie

2. Ćwiczenia leksykalne:

1,2,3,5/75

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.