foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 7

data: 27.05.

Temat: Świat zawodów – zapoznanie ze słownictwem.

1. Nazwy zawodów: przepisać lub wkleić do zeszytu

- der Verkäufer – sprzedawca – die Verkäuferin – sprzedawczyni

- der Igenieur – inżynier

- der Landwirt – rolnik die Krankenschwester - pielęgniarka

- der Arzt – lekarz der Bankfachman - bankowiec

- der Automechaniker- mechanik samochodowy die Sekretärin - sekretarka

- der Projektmanager -kierownik projektu die Hausfrau – gospodyni domowa

- der Fahrer – kierowca der Kaufmann - handlowiec

- der Polizist – policjant der Bäcker - piekarz

- die Kindergärtnerin – przedszkolanka der Koch - kucharz

- der Lehrer – nauczyciel der Sänger - piosenkarz

- der Informatiker – informatyk der Sportlehrer – nauczyciel w-f

- der Kinderarzt – lekarz pediatra der Maurer - murarz

- der Friseur – fryzjer Uwaga: Żeńskie formy zawodów tworzy się poprzez

- der Architekt – architekt dodanie końcówki - in – np. die Köchin -

- der Jurist – prawnik kucharka, die Lehrerin - nauczycielka

- der Journalist – dziennikarz

- der Kellner – kelner

2. Pytania o zawód:

Was bist du von Beruf? - Kim jesteś z zawodu?

Ich bin Ärztin von Beruf. - Jestem lekarką z zawodu.

Was möchtest du werden? Kim chciałbyś być z zawodu?

Ich möchte Jurist werden. Chciałbym być prawnikiem.

Was ist dein Traumberuf? Jaki jest twój wymarzony zawód?

Mein Traumberuf ist Architekt. - Mój wymarzony zawód to architekt.

3. Czynności związane z zawodami:

im Büro arbeiten – pracować w biurze Brot backen – piec chleb

Ordnung machen – robić porzadki im Krankenhaus arbeiten – pracować w szpitalu

verkaufen – sprzedawać Häuser bauen – budowac domy

Kranken helfen – pomagać chorym Autos reparieren – naprawiać samochody

Artikel schreiben – pisać artkuły auf dem Feld arbeiten – pracować na polu

Computerprogramme schreiben – pisać programy komputerowe

Speisen zubereiten – przygotowywać potrawy

Zadania do słownictwa

1. Odpowiedz na pytania całym zdaniem.

1. Was ist dein Traumberuf? ………………………………………………………………………

2. Wo arbeitet die Lehrerin?………………………………………………………………………..

3. Was macht der Arzt?……………………………………………………………………………..

4. Wer repariert Autos?……………………………………………………………………………..

2. Jaki to zawód?

1. Er schreibt viele Artikel in den Zeitungen. ………………………………………….

2. Er schreibt Computerprogramme. …………………………………………………..

3. Sie arbeitet im Krankenhaus . ……………………………………………………….

4. Er arbeitet im Restaurant. ……………………………………………………………

5. Er bäckt Brot. …………………………………………………………………………

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.