foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 7

data: 15.05.

Temat: Cechy charakteru człowieka – praca ze słownictwem.

1. Zapoznanie ze słownictwem:

klug – mądry alles wissen – wszystko wiedzieć

steif – sztywny                          keinen Spaß verstehen – nie rozumieć żartów

fröhlich – wesoły                           gern lachen – śmiać się chętnie

verrückt – zwariowany                  dumme Ideen haben – mieć głupie pomysły

chaotisch – chaotyczny                 alles vergessen – zapominac wszystko

lieb- kochany                                alle mögen – lubić wszystkich

ruhig – spokojny                          nie streiten – nigdy się nie kłócić

großes Herz haben – mieć wielkie serce

lieben – kochac

Witze mögen – lubić żarty

suß - słodki

2 Praca ze słownictwem:

Zadania z ćwiczeń:

1,2,3,4,5,7, - proszę przesłać do sprawdzenia

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.