foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GEOGRAFIA KLASA V

Data realizacji 27.04.20

Dzień tygodnia poniedziałek

Temat lekcji: Charakterystyka krajobrazu śródziemnomorskiego.

  1. Wskaż na mapie fizycznej świata obszary występowania krajobrazu śródziemnomorskiego.
  2. Odczytaj z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów.
  3. Podaj cechy klimatu śródziemnomorskiego.
  4. Wymień charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt.

Praca dla ucznia:  

-przepisz notatkę do zeszytu i przeczytaj temat w książce (str.141-146) -wykonaj (ustnie) : omów związek pomiędzy warunkami klimatycznymi a rozwojem rolnictwa i turystyki strefy śródziemnomorskiej

-zapamiętaj pojęcie makia

W przyszłym tygodniu 4 maja wyślę do wykonania karty pracy (godz. 9.00). Czas na wykonanie 9.00-10.00 i przysłanie na mojego maila. Zakres treści –Dział 3 tematy od 20 do 24. Zwrócić uwagę na nowe pojęcia. Ocena do dziennika – sprawdzian.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.