foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

18.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Tundra-roślinna formacja bezdrzewna.

1. Tundra – bezdrzewna formacja roślinna kształtująca się w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej na półkuli północnej Ziemi.
2. Wskaż na mapie świata obszary występowania tundry;
3. Oceń możliwości poprawy warunków życia ludności zamieszkującej tundrę.
4. Podaj przykłady typowych dla tundry gatunków roślin i zwierząt.
5. Wymień podstawowe różnice między tajgą a tundrą.
Praca dla ucznia: przepisz notatkę do zeszytu, przeczytaj temat w podręczniku, wyjaśnij (ustnie) punkty 2,3,4,5.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.