foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

gang 1 of 1 2

14 listopada 2019 roku uczniowie klasy I dokonali podsumowania akcji „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Uczniowie przyłączyli się do Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania uczestnicząc w zajęciach przygotowanych w formie warsztatów. Na wstępie dzieci obejrzały prezentację pt. „Drzewa liściaste i iglaste w polskich lasach” oraz przypomniały sobie zasady dbania o najbliższe środowisko.

gang 1 of 1

Następnie przystąpiły do sadzenia kasztana w doniczce z odzysku. Wszystkie doniczki podlane i ustawione na oknie czekają na wykiełkowanie nowej rośliny.gang 1 of 1 5

 

Ciekawą częścią warsztatów było wykonanie przez każdego z uczniów makiety lasu i zorganizowanie wystawki prac w klasie. Przyszedł też czas na wspólne czytanie. Dzisiaj wspólnie z wychowawczynią czytała również jedna z uczennic. Zaprezentowano opowiadanie pt. „Królestwo”, a także sprawdzono zrozumienie jego treści.

gang 1 of 1 3

gang 1 of 1 4

Dzieci miały również czas na rozwiązywanie krzyżówek przyrodniczych. Kulminacyjnym punktem Dnia Głośnego Czytania było zasadzenie Magicznego Drzewka Słodziaków w ogródku dydaktycznym.  

Mamy nadzieję, że nasza czerwona wierzba zainspiruje dzieci do dbania o najbliższe otoczenie, uwrażliwi na rolę drzew w środowisku oraz przypomni o codziennym czytaniu.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.