Stąd możesz pobrać 

WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDLNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021