Stąd możesz pobrać DEKLARACJĘ KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDLNIE

w roku  szkolnym 2020/2021