Stąd możesz pobrać REGULAMIN REKRUTACJI DO  PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDLNIE

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym