foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

16,17,18 CZERWCA 2020 egzamin  

Zbliża się czas egzaminu ósmoklasisty, dlatego też moim obowiązkiem jest przypomnienie podstawowych informacji dotyczących egzaminu jak również wytycznych w okresie COVID 19.

Na pewno czas egzaminu jak i przestrzeganie wszystkich procedur szczególnie w okresie epidemii jest dla nas wszystkich szczególnie trudne . 

Będziemy sukcesywnie umieszczać materiały dotyczące egzaminu: 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.