foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

24.06.2020 (środa) 25.06.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Geografia Polski-powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności.

Dotarliśmy do końca nauki. Życzę wszystkim fajnie spędzonych wakacji, miłych wspomnień i powrotu do szkoły 1 września 2020 roku

. E. Prośniewska.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.