foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 7

data: 03.06.

Temat: Rodzice Jochena dużo pracują – praca z tekstem

1. Słownictwo do tekstu:

das Einzelkind – jedynak              den ganzen Tag – cały dzień

arbeiten – pracować                      allein – sam

als Fahrer – jako kierowca            traurig - smutny

reisen – podróżować                   chatten - czatować

die Kindergärtnerin – przedszkolanka                die Internetfreunde – znajomi z internetu

die Arbeit – praca                              lernen – uczyć się

stressig – stresujący                           die Informatiker - informatycy

besuchen – uczęsczać                         die Programierer – programiści

werden – zostać, stać się                     der Informatiklehrer – nauczyciel informatyki

2. Przeczytajcie tekst i odpowiedzcie pisemnie na pytania.

1. Was ist Jochens Vater von Beruf?……………………………………………………………..

2. Was ist Jochens Mutter von Beruf?…………………………………………………………….

3. Was besucht się abends?………………………………………………………………………..

4. Was macht Jochen allein zu Hause?…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

5. Was sind Jochens Freunde von Beruf? ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

6. Was wird Jochen Jochen von Beruf? ……………………………………………………………

2. Przetłumacz zdania na język polski.

1. Der Vater von Jochen ist Fahrer. ………………………………………………………………..

2. Jochen möchte ale Informatiker arbeiten. ……………………………………………………….

3. Was möchte Jochen werden? …………………………………………………………………….

4. Jochen ist den ganzen Tag allei zu Hause. ……………………………………………………….

Zadania należy przysłać do sprawdzenia.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.