foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad

Lekcja online - przypominam - umówiliśmy się na godzinę 12.20. Link ten sam co zawsze.
Punkty do zeszytu:
  1. Czy roztwory wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny?
  2. Co dzieje się z wodorotlenkiem sodu pod wpływem wody?
  3. Co to są zasady wg teorii Arrheniusa?
  4. Podział zasad
Film przybliżający temat: https://youtu.be/bslnaTk5pKc
Prezentacja zawierająca materiały do zrobienia notatki z lekcji - wybierz punkt 10 https://view.genial.ly/5ebc5b9899c3dc0d2ad928b3/presentation-wodorotlenki

Temat: Wodorotlenki praktycznie nierozpuszczalne w wodzie

Zapoznaj się się prezentacją (wybierz punkt 9) i zrób na jej podstawie notatkę do zeszytu.

https://view.genial.ly/5ebc5b9899c3dc0d2ad928b3/presentation-wodorotlenki

Zagadnienia tam zamieszczone omówię na lekcji online - godzina 10.50. Przed lekcją przygotujcie sobie tablice rozpuszczalności (zamieściłam ją do pobrania w prezentacji w punkcie 1 do dzisiejszego tematu - proszę pobrać i w miarę możliwości - wydrukować)

Praca na zaliczenia za plusa :

Korzystając z tabeli rozpuszczalności podaj przykłady wodorotlenków, które są zasadami.- odesłać na Messengera w iwadomości pw

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.