foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

22.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości z działu: Polska dzielnicowa i zjednoczona.

Proszę obejrzeć na You Tube: filmy: Historia Na Szybko = Henryk II Pobożny, inwazja mongolska          

Gospodarka, wieś i miasto w średniowieczu.        

Czwartek

25.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości z działu: Polska pierwszych piastów.

Proszę obejrzeć na You Tube filmy: PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO - Odc. 1

Historia Na Szybko - Bolesław II Śmiały cz.1 (Historia Polski #11) (1058-1062)

 

                                                                                                                                                                                 

Poniedziałek

15.06.2020r.

Lekcja powtórzeniowa: Polska dzielnicowa          i zjednoczona.

Podręcznik – przeczytać  w temacie: Lekcja powtórzeniowa: Polska dzielnicowa i zjednoczona:  str.210-212

- Rozbicie dzielnicowe

- Zjednoczone Królestwo Polskie

- Konflikty polsko-krzyżackie

- Monarchia stanowa w Polsce 

                                                                                                                          Proszę obejrzeć na You Tube: film: Opowieść o obrazie Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem"

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1,2  i 3 str.94/95

Nie przesyłamy.

Poniedziałek

8.06.2020r.

Monarchia stanowa               w Polsce.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 37 Monarchia stanowa w Polsce.  str.205-209

- Powstanie monarchii stanowych

- Monarchia stanowa w Polsce

- Szlachta i pozostałe stany

- Władcy elekcyjni

- Dwuizbowy sejm                                                                                              Ze strony www.epodrecznili.pl udostępniłam materiał: Ideał i rzeczywistość trzech stanów. Proszę zapoznać się z tekstami: Narodziny koncepcji stanów, Stany i reprezentacje stanowe.

 Proszę obejrzeć na You Tube: film:   Nihil Novi

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1,2  i 3 str.92/93

Nie przesyłamy.

Poniedziałek

1.06.2020r.

Jagiellonowie      w Europie Środkowej.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 36. Jagiellonowie w Europie Środkowej. Str.200 -202

- Druga unia polsko-węgierska

- Krzyżacy i Związek Pruski

- Wojna Trzynastoletnia

- Drugi pokój toruński – odzyskanie Pomorza Gdańskiego

- Jagiellonowie w Czechach i na Węgrzech

Proszę obejrzeć na You Tube: film: Wojna trzynastoletnia - siła pieniądza

                                          

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1 i 2 str.90/91

Nie przesyłamy.

Czwartek

4.06.2020r.

Polityka dynastyczna Jagiellonów.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 36.  Jagiellonowie w Europie Środkowej. Str.205-206

- Polityka dynastyczna Jagiellonów

- Ołtarz Wita Stwosza

 Proszę obejrzeć na You Tube: filmy:   Jagiellonowie wobec Czech, Węgier i ekspansji tureckiej w XV wieku                   

  

Bazylika Mariacka w Krakowie - wirtualna prezentacja                                

Opowieść o Ołtarzu Mariackim 1958            

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 3 i 4 str.91

Nie przesyłamy.

 

Poniedziałek

25.05.2020r.

Kazimierz Wielki dobry gospodarz, budowniczy    i prawodawca.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 34. Polska Kazimierza Wielkiego. Str.192 -194

- Dobry gospodarz

- Budowniczy i pracodawca

- Akademia Krakowska                                                                           Proszę obejrzeć na You Tube filmy:

- Nauk przemożnych perła - pierwszy polski uniwersytet.

https://www.youtube.com/watch?v=kctgLm9Jk8g                                       - Niezwykła podróż po historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego.                                      https://www.youtube.com/watch?v=_LkZS6PbO-M       - Średniowiecze a nauka nowożytna | Uniwersytety.                                     https://www.youtube.co/watch?v=2I8ucURoxDY             

Ze strony www.e-podreczniki.pl  udostępniłam materiał - Od Polski drewnianej do murowanej – rządy Kazimierza Wielkiego.

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 3 i 4 str.87

Nie przesyłamy.

Czwartek

28.05.2020r.

Polska w unii                     z Węgrami i Litwą.

Podręcznik –– przeczytać  w temacie 35. Polska             w unii z Węgrami i Litwą. Str.195-199

- Unia polsko-węgierska

- Wschodni sąsiad – Litwa

- Unia polsko-litewska

- Krakowski Uniwersytet

- Konsekwencje unii w Krewie

- Wielka wojna z Krzyżakami

Proszę obejrzeć na You Tube: filmy:                                - Unia polsko-litewska w Krewie - 14 sierpnia 1385 roku

https://www.youtube.com/watch?v=yGRkxzGVeL4                                                  - Krzyżacka hekatomba. Bitwa pod Grunwaldem              w 1410r.                                                      https://www.youtube.com/watch?v=QVr2ak2K2ds

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1 i 3 str.86

Nie przesyłamy.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.