foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa V 25.06.2020

Temat: Zapisywanie dat po angielsku.

Proszę zapoznać się z zasadami pisania dat po angielsku (ramka LOOK w zeszycie ćwiczeń na stronie 68) i napisać w zeszycie daty:

23. sierpnia.-……………………………….

01 września .-………………………………

2 marca - .............................................

19. grudnia.-…………………………………..

20 lipca-………………………………………….

03 kwietnia - ………………………………….

21 października- ………………………………

Proszę nie odsyłać.

Klasa V 23.06.2020

Temat: Liczebniki porządkowe – wprowadzenie.

Liczebniki porządkowe to takie, które określają który z kolei np. pierwszy, drugi, trzeci a nie jeden, dwa, trzy (liczebniki główne)

Proszę przepisać do zeszytu:

The first – pierwszy

The second – drugi

The third – trzeci

The fourth – czwarty

The fifth – piąty

The sixth – szósty

The seventh – siódmy

The eighth – ósmy

The ninth – dziewiąty

The tenth – dziesiąty

The eleventh – jedenasty

The twelfth -  dwunasty

The thirteenth – trzynasty

The fourteenth – czternasty

The fifteenth – piętnasty

The sixteenth – szesnasty

The seventeenth – siedemnasty

The eighteenth – osiemnasty

The nineteenth – dziewiętnasty

The twentieth – dwudziesty

W przypadku liczb typu 21 to odmieniamy tylko jedność, a dziesiatka pozostaje w formie nieodmienionej:

21 – twetny – first – dwudziesty pierwszy (po polsku odmienia się zarówno dwudziesty jak i pierwszy, a po angielsku tylko pierwszy wtedy gdybyśmy przetłumaczyli dosłownie to by wyszło dwadzieścia pierwszyJ)

Analogicznie

22 – twenty - second – dwudziesty drugi

23 – twenty – third – dwudziesty trzeci

24 – twenty -  fourth – dwudziesty czwarty

31 – thirty – first – trzydziesty pierwszy

Natomiast liczebniki porządkowe w przypadku liczb pełnych:

30 – the thirtieth (trzydziesty)

40 – the fortieth (czterdziesty)

50 – the fiftieth (pięćdziesiąty)

60 – the sixtieth (sześćdziesiąty)

70 – the seventieth (siedemdziesiaty)

80- the eightieth (osiemdziesiąty)

90- the ninetieth (dziewięćdziesiąty)

100 – the hundredth – setny

Ćwiczenie: Podpisz liczebnikami porządkowymi:

25-……………………………………………….

34-……………………………………………….

51-…………………………………………………..

77-…………………………………………………….

62-………………………………………………………..

93-………………………………………………………

85-………………………………………………………..

Klasa V 09.06.2020

Temat: Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem tekstu „Night Owl”.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku „Night owl” na stronie 105 i zrobić w zeszycie zadanie 9 ze strony 105.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.