foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

Zapoznaj się z przykładami 1, 2, 3, 4 ze strony 153 – 154 w podręczniku.

Obejrzyj film na stronie:     pistacja.tv>film> mat00467-podziałtrójkątów

Bez oceny: Czy umiesz? Sprawdź! Ze strony 156 – rozwiązanie prześlij na mojego maila do 6.04.2020r.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.