foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

HISTORIA KLASA 4                                                                            19.06.2020 ( piątek )

Lekcja

Temat: Bohaterowie Solidarności i papież Polak.

 

 1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji.
 2. Dziś przeczytajcie dwa tematy: „Bohaterowie Solidarności” oraz „Papież Polak”. Znajdziecie je w podręczniku na str. 164-169 oraz 170-173.
 3. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń (s. 72-73 i s.74-75). Zdjęć wykonanych zadań tym razem nie odsyłajcie.
 4. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub na messengerze.

 

HISTORIA KLASA 4                                                                            05.06.2020 ( piątek )

Lekcja

Temat: Szare Szeregi i żołnierze niezłomni.

 1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji.
 2. Dziś przeczytajcie dwa tematy: „ Szare Szeregi” oraz „Żołnierze niezłomni”. Znajdziecie je w podręczniku na str. 152-155 oraz 158-163.
 3. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń (s. 66-69 i s.70-71). Zdjęć wykonanych zadań tym razem nie odsyłajcie. Wybiorę osoby, które poproszę o odesłanie ćwiczeń.
 4. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub na messengerze.

 

HISTORIA KLASA 4                                                                            29.05.2020 ( piątek )

Lekcja

Temat: Józef Piłsudski i jego żołnierze. Miasto z morza.

 

 1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji.
 2. Dziś przeczytajcie dwa tematy: „ Józef Piłsudski i jego żołnierze” oraz „Miasto z morza”. Znajdziecie je w podręczniku na str. 142-145 oraz 148-151.
 3. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń (s. 62-63 i s.65). Zdjęć wykonanych zadań tym razem nie musicie odsyłać.
 4. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub na messengerze.

 

HISTORIA KLASA 4                                                                            22.05.2020 ( piątek )

Lekcja

Temat: To już znamy, powtarzamy. Utrwalenie wiadomości z działu IV „W czasach zwycięstw i latach niewoli”.

 

 1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji.
 2. Przeczytajcie temat: „To już znamy, powtarzamy”. Znajdziecie go w podręczniku na str. 138-139.
 3. Dzisiejsza lekcja to podsumowanie działu. Nie będzie jednak pracy klasowej po powtórzeniu działu, zastąpią ją zadania z podręcznika i z zeszytu ćwiczeń.
 4. Wykonajcie w zeszycie przedmiotowym zadania z podręcznika ze s. 139-140 ( bez zadania z gwiazdką) oraz zadania z zeszytu ćwiczeń (s. 61). Zdjęcia wykonanych zadań z zeszytu przedmiotowego i z zeszytu ćwiczeń należy przesłać do dnia 29 maja 2020 r. na mojego maila. Ocena za te zadania będzie oceną ze sprawdzianu z działu  ( na czerwono do dziennika).
 5. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub na messengerze.

 

HISTORIA KLASA 4                                                                            15.05.2020 ( piątek )

 

Lekcja

Temat: W laboratorium wielkiej uczonej.

 

 1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji.
 2. Przeczytajcie temat „W laboratorium wielkiej uczonej”. Znajdziecie go w podręczniku na str. 134-137.
 3. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń do tematu (s. 57). Odpowiedzi nie odsyłajcie. Wybiorę osoby, które poproszę o odesłanie mi wykonanych ćwiczeń.
 4. W celu pogłębienia informacji przeczytajcie informacje o walce dzieci i ich rodziców o polską mowę – podręcznik s.130-133.
 5. Wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 60. Odeślijcie zdjęcie wykonanych zadań na mojego maila.
 6. Wszelkie pytania, które macie do mnie, zadajcie na grupie, messengerze lub mailowo.
 7. Na koniec obejrzyjcie prezentację o Marii Curie Skłodowskiej. Zapiszcie w zeszycie wskazane w prezentacji informacje. Podany link należy skopiować i wkleić w adres strony przeglądarki.

https://view.genial.ly/5ea9b8bbd6eb530d7ac99a87/presentation-maria-sklodowska-curie?fbclid=IwAR0ee8DED9DfbZPZofq2eS-k6WXBQwUhhLblGjUt6vl_g3YTabO4fsE8OdM

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.