TERMINY KOMNSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI PRZEDMIOTÓW

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 

 Jadwiga Wasilewska

8.00 - 16 00

 Eliza Gajewska

8.00 - 9.00

 Ewa Kowalska

12.00 -13.00

Olga Wilczyńska

11.00-12.00

 
 

Elżbieta Kaźmierczak

11.00-12.00 

Monika Adamiak

9.00-10.00 

 

Alicja Olejniczak

13.00 - 14.00

 
 

 Renata Golis

11.00-12.00

Elżbieta Prośniewska

10.00-11.00 

 

Beata Adamiak

14.00 - 15.00

 
 

Elżbieta Banasiak

15.00-16.00 

 Ewa Karolewska-Starosta

10.00 -11.00

 

Jolanta Lewandowska

16.00 -17.00

 
   

Kamil Gałązka

10.00-12.00

 

 Krzysztof Lewandowski

16.00 - 17.00

 
   

Krystyna Kaba

13.00-14.00 

 
     
           

TERMINY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI SPECJALISTAMI

LOGOPEDIA

JOLANTA LEWANDOWSKA : ŚRODA 16.00 -17.00

ELŻBIETA PROŚNIEWSKA:  ŚRODA 15.00 - 16.00

 

PEDAGOG SZKOLNY

OLGA WILCZYŃSKA: PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK  11.00-12.00

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

RENATA GOLIS: ŚRODA 12.00-13.00

OLGA WILCZYŃSKA: CZWARTEK 13.00-14.00

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK:  ŚRODA 11.00 - 12.00

EWA KAROLEWSKA STAROSTA:  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 11.00 - 12.00

OLGA WILCZYŃSKA: CZWARTEK 12.00-13.00

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

KRYSTYNA KABA: WTOREK 14.00 -15.00