Blue Bordered Stop The Spread Facebook Post

Procedury przychodzenia do budynku szkoły, przebywania w salach, zachowania się podczas konsultacji

Uczeń  :

 1. Każda dorosła osoba wchodząca do budynku dezynfekuje ręce w obecności pracownika szkoły. 
 2. Pracownik wyznaczony przez dyrektora mierzy temperaturę  dziecku ,którego rodzic wyraził na to zgodę (oświadczenie  do pobrania na stronie www szkoły)  
 3. Każdy przebywający uczeń w budynku posiada  na twarzy  maseczkę, na dłoniach rękawiczki.   
 4. Uczeń może korzystać z miejsca wyznaczonego do przechowania  rzeczy podczas jego pobytu w szkole.  
 5. Idzie wyznaczonym szlakiem przez  taśmy ostrzegawcze  do sali w której będą odbywać się konsultacje.
 6. W sali pamięta o zachowaniu dystansu społecznego  w stosunku do osób przebywających  w tym samym czasie (2 m).
 7. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów, zeszytów, książek, nie pożycza i nie wymienia się z kolegami .
 8. Uczeń pamięta o częstym myciu rąk (zgodnie instrukcją ) szczególnie podczas korzystania z toalety.
 9. Po zakończonych konsultacjach udaje się w kierunku wyjścia głównego, dezynfekuje dłonie  i udaje się do domu.
 10. Uczeń  ma  unikać   tworzenia  skupisk podczas pobytu w szkole.
 11. Przestrzega procedur przyjętych w szkole.