Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej w Bedlnie

Konsultacje zbiorowe:

  • Konsultacje z języka polskiego we wtorki i czwartki w godzinach 12.30-13.30
  • Konsultacje z matematyki w poniedziałki i środy w godzinach      12.30-13.30
  • Konsultacje z języka angielskiego w piątki w godzinach                12.30-13.30

Konsultacje indywidualne:

P Lewandowski Krzysztof - poniedziałek 13.30-14.30

P Adamiak Beata– wtorek 13.30-14.30

P Gajewska Eliza – piątek 11.30-12.30

P Kowalska Ewa –środa 11.00- 12.00

P Olejniczak Alicja –czwartek 9.00-10.00

P Prośniewska Elżbieta - środa 10.00-11.00

P. Banasiak Elżbieta -poniedziałek 10.00 -11.00

P Starosta Ewa- czwartek 11.00-12.00

P Wasilewska Jadwiga - środa 12.00-13.00

P Gałązka Kamil – środa 14.00-15.00