Jan Paweł II - Przyjaciel Dzieci

Drodzy uczniowie zobaczcie, jak Ojciec Święty kochał dzieci, to spotkanie z Nim odbyło się w Warszawie w 1994.