foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GODZINY  PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
8.00 - 8.45 GODZ. WYCH CHEMIA MATEMATYKA CHEMIA MATEMATYKA
8.55 - 9.40 J.POLSKI FIZYKA WYCH. FIZ FIZYKA WYCH. FIZ
9.50 - 10.35 J.POLSKI MATEMATYKA J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI J.POLSKI
10.55 - 11.40 HISTORIA RELIGIA J.POLSKI MATEMATYKA WYCH. FIZ
11.50 - 12.35 GEOGRAFIA BIOLOGIA J.POLSKI INFORMATYKA WYCH. FIZ
12.45 - 13.30 WOS  J.NIEMIECKI WYCH.FIZ. HISTORIA J.ANGIELSKI
13.40 - 14.25 WDŻ J.ANGIELSKI WOS  EDB

1. Zgodnie z zasadami zdalnego nauczania uczeń powinien być dostępny (telefon, komputer) dla nauczyciela przedmiotu w godzinach pokazanych na planie lekcji.

2. Materiały z fizyki będą publikowane dzień wcześniej tj. w poniedziałki i we środy

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.