foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GODZINY  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 
8.00 - 8.45 GODZ. WYCH INFORMATYKA  J.POLSKI  J.ANGIELSKI  J.POLSKI 
8.55 -  9.40 MATEMATYKA INFORMATYKA J.POLSKI GEOGRAFIA  PLASTYKA 
9.50 - 10.35 J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI BIOLOGIA MATEMATYKA MUZYKA
10.55 - 11.40  TECHNIKA WYCH. FIZ MATEMATYKA WYCH.FIZ  HISTORIA
11.50 - 12.35  WYCH. FIZ MATEMATYKA  WYCH.FIZ J.POLSKI 
12.45 - 13.30 RELIGIA J.POLSKI      
13.40 - 14.25 HISTORIA RELIGIA      

Zgodnie z zasadami zdalnego nauczania uczeń powinien być dostępny (telefon, komputer) dla nauczyciela przedmiotu

w godzinach pokazanych na planie lekcji.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.