foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GODZINY  PONIEDZIAŁEK WTOREK   ŚRODA CZWARTEK   PIĄTEK
8.00 - 8.45 GODZ. WYCH J.POLSKI J.POLSKI MATEMATYKA J.POLSKI
8.55 - 9.40  J.POLSKI J.ANGIELSKI MATEMATYKA J.POLSKI MATEMATYKA
9.50 - 10.35 GEOGRAFIA INFORMATYKA WYCH.FIZ RELIGIA WYCH.FIZ
10.55 - 11.40 RELIGIA MATEMATYKA WYCH.FIZ HISTORIA MUZYKA
11.50 -12.35 HISTORIA WYCH.FIZ J.ANGIELSKI J.ANGIELSKI  
12.45 -13.30 PLASTYKA RELIGIA   TECHNIKA  

Zgodnie z zasadami zdalnego nauczania uczeń powinien być dostępny (telefon, komputer) dla nauczyciela przedmiotu

w godzinach pokazanych na planie lekcji.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.