foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

      GODZINY poniedziałek       wtorek        środa     czwartek          piątek
8.00 - 8.45 godz. wych j. angielski religia religia muzuka
8.55 - 9.40 j. angielski matematyka j. angielski matematyka j. polski
9.50 - 10.35  matematyka wf j. polski   przyroda wf
10.55 - 11.40   przyroda informatyka wf plastyka matematyka
11.50 - 12.35 j. polski j. polski   wf historia
12.45 - 13.30   technika   j. polski  

 

 

Zgodnie z zasadami zdalnego nauczania uczeń powinien być dostępny (telefon, komputer) dla nauczyciela przedmiotu

w godzinach pokazanych na planie lekcji.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.