Rozstrzygnięcie konkursu (organizator GOK w Bedlnie)-„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

20 grudnia 2021 r.

Na konkurs wpłynęło 39 prac.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami komisja, biorąc pod uwagę określone w Regulaminie kryteria, przyznała następujące miejsca i nagrody:

Kategoria Przedszkola:
I miejsce: Zuzanna Fidrysiak
II miejsce: Szymon Peda
Kategoria Klasy I-IV
III miejsce : Anna Kazimierczak
Kategoria Klasy V -VII
I miejsce: Alicja Bogdańska
III miejsce : Paweł Pawlik

Dla wszystkich uczestników słodkie upominki. Gratulujemy naszym uczniom (informacja z ostatniej chwili ze strony internetowej GOK w Bedlnie).