foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

26 października 2021 r. komisja w składzie: Katarzyna Nykiel, Dorota Jankowska, Anna Kowalska oceniła prace zgłoszone do udziału w konkursie „Wakacje wolne od nałogu – narkotyków i dopalaczy”. Biorąc pod uwagę określone w Regulaminie kryteria przyznano następujące miejsca:

I miejsce:

Maja Misztal

III miejsce :

Oliwia Kałębasiak, Szymon Uzarek

Uczestnikom gratulujemy pomysłowości (inforrmacje ze strony GOK w Bedlnie).

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.