foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

08.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajęć: Jak zmienić swoje życie, by pomóc planecie?

Zapamiętaj! 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie w ponad 100 państwach. Głównym przesłaniem jest zgodność rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.
Co może zrobić każdy z nas?
Pamiętajmy o recyklingu.
Oszczędzajmy prąd i wodę.
Kiedy jest to możliwe zamiast samochodu wybieramy rower.
Uświadamiajmy innych. Pomóżmy innym ludziom wprowadzić zmiany sprzyjające planecie. Dzielmy się wiedzą na temat globalnych problemów Ziemi i ochrony środowiska.
Jeśli chcemy zmian na świecie, to zacznijmy je od siebie. Ziemia jest naszym DOMEM, dbajmy o nią! A jak Ty i Twoja rodzina może pomóc planecie?

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.