foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Prawa i obowiązki członków rodziny.

Zaspokajanie potrzeb rodziny to nie tylko dostarczanie środków na życie, ale także praca we wspólnym gospodarstwie domowym i wychowywanie dzieci. Rodzice mają dbać o rozwój dziecka i chronić przed niebezpieczeństwami. Każdy z członków rodziny ma określone zadania. Najważniejszym obowiązkiem dziecka - ucznia jest nauka i uczęszczanie do szkoły. Oprócz zdobywania wiedzy każdy z Was powinien pomagać w pracach domowych. Zastanów się i odpowiedz : jakie masz obowiązki i jak pomagasz rodzicom?

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.