foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

22.06.2020 (poniedziałek)

Temt lekcji: Bądź bezpieczny w wakacje.

Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

-Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.

-Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

-Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

-Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

-Odpocznij od komputera i telefonu.

Życzę wszystkim fajnie spędzonych wakacji, miłych wspomnień i powrotu do szkoły 1 września 2020 roku.

Wychowawca: E. Prośniewska.

15.06.2020 (poniedziałek)

Temat lekcji: Poszanowanie praw i potrzeb innych.

Prawa człowieka to prawa przysługujące każdemu z nas, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Kazdy z nas  powinien szanować innych ludzi i ich potrzeby. Pamietaj! Nie wysmiewaj innych, nie krytykuj, nie obmawiaj. Każdy z nas ma prawo do własnego zdania.

08.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajęć: Jak zmienić swoje życie, by pomóc planecie?

Zapamiętaj! 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie w ponad 100 państwach. Głównym przesłaniem jest zgodność rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.
Co może zrobić każdy z nas?
Pamiętajmy o recyklingu.
Oszczędzajmy prąd i wodę.
Kiedy jest to możliwe zamiast samochodu wybieramy rower.
Uświadamiajmy innych. Pomóżmy innym ludziom wprowadzić zmiany sprzyjające planecie. Dzielmy się wiedzą na temat globalnych problemów Ziemi i ochrony środowiska.
Jeśli chcemy zmian na świecie, to zacznijmy je od siebie. Ziemia jest naszym DOMEM, dbajmy o nią! A jak Ty i Twoja rodzina może pomóc planecie?

 

1.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajęć: Nałogi, nawyki-NIE! Zdrowy styl życia-TAK!

1. Nałogi: nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.
2. Najgroźniejsze dla człowieka: alkoholizm, palenie papierosów, narkotyki, uzależnienie od dopalaczy.
3. Pamiętaj! Nie piję, nie palę, nie biorę! Prowadzę zdrowy styl życia.

 Ważne dla ucznia i rodzica: Konsultacje - procedury przychodzenia do szkoły

przeczytaj na stronie:

http://www.spbedlno.d2.pl/ i zapoznaj się z:

Procedurami przychodzenia do budynku szkoły, przebywania w salach, zachowania się podczas konsultacji.

Pobrane oświadczenie należy zabrać ze sobą (oświadczenie  do pobrania na stronie www szkoły) 

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zgłoszenie uczestnictwa dziecka w konsultacji, na dzień przed planowanym przyjściem (telefonicznie do sekretariatu szkoły do godziny 15.00).

25.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Prawa i obowiązki członków rodziny.

Zaspokajanie potrzeb rodziny to nie tylko dostarczanie środków na życie, ale także praca we wspólnym gospodarstwie domowym i wychowywanie dzieci. Rodzice mają dbać o rozwój dziecka i chronić przed niebezpieczeństwami. Każdy z członków rodziny ma określone zadania. Najważniejszym obowiązkiem dziecka - ucznia jest nauka i uczęszczanie do szkoły. Oprócz zdobywania wiedzy każdy z Was powinien pomagać w pracach domowych. Zastanów się i odpowiedz : jakie masz obowiązki i jak pomagasz rodzicom?

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.