foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

EDB KLASA 8                                                                                     19.06.2020 r. (piątek)

Lekcja

Temat: Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.

 

 1. Przepisz powyższy temat lekcji.
 2. Zastanów się i zapisz w zeszycie, na które zagrożenie jesteśmy narażeni w naszej okolicy. Wybór uzasadnij w kilku zdaniach.
 3. Pytania proszę kierować na mój messenger.

 

 

EDB KLASA 8                                                                                     29.05.2020 r. (piątek)

 

Lekcja           

Temat: Ewakuacja z terenu zagrożonego.

 

 1. Przepisz powyższy temat lekcji.
 2. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 156-159.
 3. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania nr 2, 4, 5 znajdujące się pod tematem lekcji na str. 155
 4. Szczególną uwagę zwróć na informacje o zasadach postępowania podczas ewakuacji domu oraz zasady postępowania podczas ewakuacji budynku szkoły w czasie pożaru.

 

 

EDB KLASA 8                                                                                     22.05.2020 r. (piątek)

 Lekcja           

Temat: Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi.

 

 1. Przepisz powyższy temat lekcji.
 2. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 151-155.
 3. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania nr 2, 4, 5 znajdujące się pod tematem lekcji na str. 155
 4. W ramach utrwalenia poznanego materiału zaprojektujcie własny piktogram ostrzegający przed koronawirusem.
 5. Odpowiedzi do zadań oraz piktogram prześlij do dn. 29.05.2020 r. na mój adres mailowy.

 

 

EDB KLASA 8                                                                                     15.05.2020 r. (piątek)

 

Lekcja           

Temat: Zagrożenia związane z działalnością człowieka .

 

 1. Przepisz powyższy temat lekcji.
 2. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 145-150.
 3. Zapisz w zeszycie zagrożenia będące skutkiem działalności człowieka.
 4. W ramach utrwalenia poznanego materiału obejrzyjcie materiał edukacyjny.

https://www.upwr.edu.pl/uczelnia/779/charakterystyka_zagrozen.html

 

 

EDB KLASA 8                                                                                     08.05.2020 r. (piątek)

 

Lekcja           

Temat: Zagrożenia powodziowe i zagrożenia pożarowe.

 

 1. Przepisz powyższy temat lekcji.
 2. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika s. 131-144.
 3. Zastanów się i zapisz w zeszycie, które okolice naszej gminy zagrożone są podtopieniami. Uzasadnij, z czego wynika twój wybór.
 4. Poznałeś przyczyny powstawania pożarów. Przemyśl i zapisz w zeszycie, która przyczyna wywołuje najczęściej pożary.
 5. W ramach utrwalenia poznanego materiału obejrzyjcie filmiki edukacyjne dotyczące przyczyn i przeciwdziałaniu powodzi:

oraz zapobieganiu powstawaniu pożarów:

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.