foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

08.06.2020 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobrazy świata-sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Praca dla ucznia:

Wysyłam sprawdzian uczniom, którzy nie maja na koniec roku jednoznacznej oceny z geografii. Wysyłam o godz. 10.00, proszę odesłać 10.45.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.