foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

11.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Tajga-lasy iglaste.

Praca dla ucznia:
1. Wskaż na mapie fizycznej świata obszary występowania tajgi.
2. Odczytaj z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów.
3. Wymień typowe dla tajgi gatunki roślin i zwierząt.

Dzisiaj wysyłam informacje dotyczące ostatniego sprawdzianu.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.