foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

22.06.2020 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobrazy Polski-powtórzenie wiadomości i umiejętności.

1.Podaj przykłady pozytywnej i negatywnej ingerencji człowieka w środowisko najbliższej okolicy.

2.Wskaż w terenie obiekty antropogeniczne (przekształcone przez człowieka) i naturalne.

 

15.06.2020 (ponedziałek)

Temat lekcji: Mapa. Dział 1 - powtórzenie, utrwalenie, uzupełnienie wiadomości i umiejętności.

Praca dla ucznia (ustnie):

1. Przypomnij, czym zajmuje sie geografia.

2. Przypomnij pojęcia: legenda mapy,wysokość względna i bezwzględna,bieguny, równik, południk zerowy i 180°, koła podbiegunowe.

3. Nazwij kierunki geograficzne.

3.Wymień kontynenty i oceany świata.

08.06.2020 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobrazy świata-sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Praca dla ucznia:

Wysyłam sprawdzian uczniom, którzy nie maja na koniec roku jednoznacznej oceny z geografii. Wysyłam o godz. 10.00, proszę odesłać 10.45.

01.06.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobrazy świata-powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia

1. Przypomnij pojęcia: tajga, tundra, step, sawanna, klimatogram.
2. Wykonaj ustnie: zadania ze str. 168-169. Nie przysyłamy.

W przyszłym tygodniu (8 czerwca) o godz. 10.00 wysyłam kartę pracy z działu ,,Krajobrazy świata". Czas na rozwiązanie 45 minut. Praca na ocenę.

25.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobraz wysokogórski Himalajów

1. Himalaje – najwyższe góry na Ziemi. Leżą w południowej Azji. Najwyższy szczyt Mount Everest.
2. Odszukaj na mapie fizycznej Azji Himalaje, Wyżynę Tybetańską oraz rzeki: Indus, Brahmaputra i Ganges.
3. Zastanów się, jak zmienia się klimat i krajobraz wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.
4. Podaj przykłady gatunków roślin i zwierząt żyjących w Himalajach.
5. Oceń warunki do życia i działalności gospodarczej człowieka w Himalajach.

Himalaizm-wspinaczka wysokogórska. Do najsłynniejszych polskich himalaistów należą: Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Piotr Pustelnik, Krzysztof Wielicki.
Praca dla ucznia: przeczytaj temat w podręczniku, wyjaśnij (ustnie) punkty pod tematem lekcyjnym.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.