foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25.06.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Geografia Europy-podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Dotarliśmy do konca nauki. Życzę Wam radosnych, fajnie spędzonych wakacji oraz powrotu do szkoły 1 września 2020 roku.                     E. Prośniewska

 

 04.06.20 (czwartek)

Temat lekcji: Kraje europejskie – podsumowanie wiadomości i umiejętności.

1. Oceń sytuację demograficzną Europy.
2. Podaj przykład państwa Europy Południowej, wskazując
na zależność rozwoju turystyki od środowiska przyrodniczego.
3. Wyszukaj potrawy charakterystyczne dla danego kraju np. dla Węgier.
Praca dla ucznia (wykonaj ustnie) punkty pod tematem (od 1-3).

28.05.20 (czwartek)

Temat lekcji: Europa-powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia: (ustnie). Przeczytaj podsumowanie działu. Opracuj (str. 191-192) zadania w ramach powtórzenia.

 Ważne: Jeśli chcecie zaliczyć z geografii lub poprawić na wyższą ocenę sprawdzian, to prosze się ze mną skontaktować. 

21.05.2020 (czwartek)

Temat zajęć: Wzajemne relacje Polski i jej sąsiadów.

1. Opisz korzyści płynące ze współpracy Polski z sąsiednimi państwami - członkami NATO i UE.
2. Oceń zmianę relacji polsko-niemieckich w okresie od II wojny światowej do czasów współczesnych.
3. Zaproponuj działania mające na celu zapobieganie mowie nienawiści i eskalacji napięć w relacjach Polski z Ukrainą i Rosją.


Praca dla ucznia: Wyjaśnij pisemnie do zeszytu punkty 2 i 3. Przyślij odpowiedzi (praca dla chętnych- będzie oceniona).

14.05.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Rosja – największy kraj świata.

1. Rosja jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni. Pod względem liczby ludności zajmuje 9 miejsce.
2. Należy do największych gospodarek, pod względem PKB zajmuje 6. miejsce na świecie.. Państwo rosyjskie dysponuje największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii. Rolnictwo skupia się głównie w południowej części kraju (wpływ warunków klimatyczno-glebowych).
3. Opisz zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Rosji.
4. Wyjaśnij pozytywny i negatywny wpływ warunków naturalnych na życie mieszkańców Rosji.
Praca dla ucznia: Przepisz notatkę do zeszytu. Wyjaśnij punkt 3 i 4 (praca ustna).

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.