foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

22.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajeć: Czy sztuka jest potrzebna ludziom?

1.Sztuka- dziedzina działalności ludzkiej. Obejmuje dzieła artystyczne wykonywane przez artystów. Zaliczamy do sztuki: teatr, kino, muzykę, taniec, balet, koncert, wystawę, operę, operetkę, musical.

2. Sztuki plastyczne: malarstwo,rysunek,grafika, rzeżba, architektura, fotografika, wzornictwo przemysłowe.

3. Czy sztuka jest potrzebna ludziom? Czy możemy życ bez sztuki?-zastanów sie i odpowiedz.

15.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajęć: Zabytki najbliższej okolicy.

Praca dla ucznia (praca ustna).

Zastanów sie i odpowiedz: Czy w najbliższej okolicy znajduja się zabytki? Czy warto zwiedzać nasz region?

08.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajęć: Porównanie rzeźb z innymi działaniami w przestrzeni.

Praca dla ucznia (wykonaj ustnie):
1. Czy można stworzyć formę przestrzenną z naturalnych materiałów lub z opakowań, kartonów, puszek, butelek, itp.? Tworzymy np. zamek.
2. Dzieła sztuki-rzeźby w przestrzeni publicznej (parkach, przed centrami handlowymi) - jaką pełnią funkcję?

01.06.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Zapobieganie przemocy i uzależnieniom od używek – plakat

Praca dla ucznia: Obejrzyj (podręcznik , Internet) plakaty dotyczące zapobiegania przemocy i uzależnieniom od używek. Przypomnij pojęcie plakat i billboard. Zwróć uwagę na zdrowy styl życia - wolny od nałogów.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.